بخش اول سرمشق یک سطری نستعلیق

 

 

جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

در این پست برای کسانی که قصد دارند خط نستعلیق و یا شکسته تحیری (خط ریز) را بیاموزند سرمشق هایی از کتاب فرهنگ و هنر سال سوم راهنمایی قرار دادیم تا با استفاده از آنها بتوانند تمرین نموده و خط خود را زیباتر از پیش سازند البته برای فراگیری کامل هر کدام از این دو خط شما باید صبور بوده و اصلاً به فکر تند نویسی نباشید هرچند یکی از اهداف ابداع خط زیر تند نویسی بود اما برای یاد گیری نباید تند بنویسید چراکه تند نویسی موجب بد خطی نیز می شود همچنین این نکته را نباید از قلم انداخت که این آموزش در یک پست و با وجود سه بخش در دست شما قرار گرفته و تا فراگیری کامل بخش اول مطلقاً به بخش بعدی مراجعه نفرمایید (طرفاً جهت یادگیری بهتر) و همچنین به زودی برای کسانی که قصد تند نویسی و یادگیری خط ریز را دارند آموزش هایی قرار خواهیم داد لازم به ذکر است که هدف اصلی ما آموزش خط ریز یا همان شکسته تحیری بوده و در کنار آن کمی هم آموزش خط نستعلیق قرار میدهیم.

 

بخش اول سرمشق یک سطری نستعلیق:

 

شما برای آغاز تمرین خود و یا ادامه تمریناتی داشتید می توانید از سرمشق هایی ذیل استفاده نمایید دقت کنید که تا شکل حروف و شیوه نوشتار یکی از آنها را کاملاً فرا نگرفته اید به سراغ دیگری نروید (صرفاً جهت یادگیری بهتر).