بخش سوم (پایانی) سرمشق نستعلیق و شکسته

 

 

جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

این مطلب قسمت پایانی مجموعه سرمشق های آموزشی است که از کتاب های فرهنگ و هنر هفتم تا نهم استخراج نموده و در اختیار شما کاربران گرامی قرار دادیم در این مجموعه خبری از سرمشق خودکاری نستعلیق نیست و انتظار می رود که شما بتوانید خط نستعلیق را با تمرینات فراوان دو قسمت قبلی با قلم بنویسید اما در مورد خط شکسته نستعلیق بر اساس قسمت قبلی و کاربرد فقط سرمشق خودکاری قرار داده شده است .

 

بخش اول سرمشق یک سطری نستعلیق و شکسته نستعلیق:

 

برای مشاهده با اندازه بزرگ روی تصاویر کلیک نمایید.

 

 

 

  

بخش دوم سرمشق دو سطری نستعلیق و شکسته نستعلیق:

 

برای مشاهده با اندازه بزرگ روی تصاویر کلیک نمایید.

 

 


 

 

بخش سوم سرمشق چهار سطری نستعلیق و شکسته نستعلیق:

 

برای مشاهده با اندازه بزرگ روی تصاویر کلیک نمایید.