بخش دوم سرمشق نستعلیق و شکسته نستعلیق

 

 

جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

در این این مطلب به ادامه آموزش مطلب قبلی می پردازیم و اینبار نه فقط رونویسی خط نستعلیق بلکه برای شما رونویسی خط شکسته نستعلیق را نیز قرار داده ایم در این مطلب هر سطر به دو خط نستعلیق معمولی و شکسته قرار دارد و البته لازم به ذکر است که سرمشق خط نستعلیق شکسته فقط به صورت خودکاری بوده و نمونه آن با قلم در این مطلب قرار ندارد چراکه خط شکسته نستعلیق بیشتر برای تند نویسی و نوشتن های معمولی به کار می رود و کاربرد آن با قلم و برای تزئین کردن کمتر از خط نستعلیق می باشد.


بخش اول سرمشق یک سطری نستعلیق و شکسته نستعلیق:

 

برای مشاهده با اندازه بزرگ روی تصاویر کلیک نمایید.

 

 

 

 

بخش دوم سرمشق دو سطری نستعلیق و شکسته نستعلیق:

 

برای مشاهده با اندازه بزرگ روی تصاویر کلیک نمایید.