آموزش طراحی با مداد و شیوه کنترل دست

یکی از مهمترین علت های عدم توانایی در طراحی چهره و نقاشی با مداد، ندانستن مهارت حرکت دست و کنترل مداد است، شاید بنظر ساده برسد ولی به همین علت اغلب هنرجوها به آن توجهی نمیکنند.برای دیدن فیلم آموزشی اینجا راکلیک نمایید.